O nas

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Zostaliśmy powołani przez członków założycieli w 2008 r., tuż po otwarciu pierwszej siedziby Muzeum przy ul. Pańskiej 3. Zgodnie ze statutem, jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. TPMSN posiada status OPP.

Przez ostatnie 10 lat działalności Towarzystwo wsparło wiele zakupów dzieł do kolekcji lub uzupełniało wkład własny Muzeum na zakupy w ramach funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naszym pierwszym nabytkiem, z którego jesteśmy szczególnie dumni jest rysunek Andrzeja Wróblewskiego "Muzeum". Przyczyniliśmy się również do sfinansowania zakupu prac Zbigniewa Libery, Goshki MacugiMirosława Bałki, Lynette Yiadom-Boakye, a w ostatnich latach nabyliśmy prace Lukasa Müllera oraz Mikołaja Sobczaka. We współpracy z FOAF Warsaw utworzyliśmy Friends Art Fund, w ramach którego pozyskaliśmy prace Seana Mullinsa, Davida Flaughera oraz Shany Moulton.

Statutowy cel upowszechniania sztuki nowoczesnej realizujemy, między innymi, przez przygotowywanie i udostępnianie edycji kolekcjonerskich, które powstają we współpracy z artystami związanymi z Muzeum. Dochód z edycji przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Towarzystwa.

Do Towarzystwa może zapisać się każdy, kto chce wspierać Muzeum. Działamy na rzecz tworzenia kręgu filantropów, kolekcjonerów, profesjonalistów i autorytetów wokół instytucji, której nowa siedziba powstaje właśnie w centralnie położonej lokalizacji placu Defilad w Warszawie. Pomaga nam wiele osób prawnych i fizycznych – postaci ze świata biznesu, reprezentantów wolnych zawodów, jak również ludzi kultury i sztuki, którzy obejmują rolę Mecenasa Muzeum, uczestniczą w pracach zarządu Towarzystwa lub angażują się w pojedyncze projekty.

Umożliwiamy wymianę doświadczeń i wiedzy między kolekcjonerami sztuki nowoczesnej, doradcami i innymi uczestnikami rynku sztuki. Jesteśmy obecni na najważniejszych przeglądach sztuki współczesnej organizowanych przez warszawskie galerie: WGW oraz FOAF. Chętnym do poznawania warszawskiej sceny artystycznej proponujemy spotkania w galeriach prywatnych oraz niedostępnych na co dzień studiach artystów i kolekcjach prywatnych.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez młodzieży – woluntariuszy, którzy pomagają w organizacji wydarzeń i działalności bieżącej Towarzystwa rozwijając swoje zamiłowanie do sztuki i poznając działanie instytucji kultury "od kuchni".

30 maja 2019 wybrano nowy Zarząd Towarzystwa

Informacje o wysokości składek oraz przywilejach członków Towarzystwa znajdują się w zakładce ZOSTAŃ PRZYJACIELEM