WSPIERAMY KOLEKCJĘ MUZEUM
Rafał Milach

  • WSPIERAMY KOLEKCJĘ MUZEUM

Odbitka zdjęcia „Stop Calling Me Murzyn” Rafał Milach trafia do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw

Fotografia ukazuje aktywistkę Biankę Nwolisę (10 lat) z banerem „Stop Calling Me Murzyn”. Zdjęcie powstało w czerwcu 2020 roku podczas protestu pod ambasadą USA przeciwko brutalności policji wobec afroamerykańskich społeczności, do którego impulsem była śmierć Georga Floyda. Fotografia wywołała burzliwą dyskusję zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Przyczyniła się również do debaty wśród językoznawców, której efektem było zatwierdzenie przez Radę Języka Polskiego opinii jej członka, profesora Marka Łazińskiego, zalecającego, by słowa »Murzyn« nie używać inaczej „niż na prawach historycznego cytatu", ponieważ „w języku polskim obrosło wyjątkowo silną frazeologią obraźliwą”.

50% dochodu z edycji artysta oraz galeria Jednostka przeznaczają na wsparcie Fundacja Porta działającej na rzecz osób zmagających się z wykluczeniem i dyskryminacją.

⭐ Nabycie tej pracy do kolekcji Muzeum jest możliwe dzięki składkom i darowiznom członków Towarzystwa Przyjaciół ⭐