Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/muzeumsz/domains/msn.muzeumsz.pro-linuxpl.com/public_html/wsp_application/wsp_parse.php on line 1781
 Wybór nowego Zarządu Towarzystwa - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Wybór nowego Zarządu Towarzystwa

19 czerwca 2013 odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Przy 27% frekwencji w drodze głosowania zebrani dokonali wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję. W skład Zarządu weszli:

  • Wojciech Falęcki - kolekcjoner sztuki, doktor fizyki
  • Krzysztof Nowakowski - prezes zarządu firmy doradczej Korn/Ferry International, mecenas i kolekcjoner sztuki współczesnej
  • Paweł Pietkiewicz - adwokat, partner firmy prawniczej White&Case
  • Anna Klara Majewska-Stypułkowska – studiowała na Wydziale Grafiki na ASP w Warszawie i w niemieckim Darmstadt, redaktor naczelna czasopisma Connoisseur Circle, felietonistka i pisarka
  • Ewa Szok - socjolog sztuki

Podczas zebrania przedstawione zostało również sprawozdanie finansowe za rok 2012, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz z działalności Zarządu. Omówiliśmy plany Towarzystwa Przyjaciół Muzeum oraz program Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do końca 2013 roku.
 

Pragniemy podziękować ustępującym członkom Zarządu za zaangażowanie i wkład w rozwój Towarzystwa Przyjaciół Muzeum:

Ustępującej Prezesce Zarządu dr. Ewie Łabno-Falęckiej oraz członkowi Zarządu z ramienia Muzeum Marcelowi Andino Velez