VII Charytatywna Aukcja Sztuki Refugees Welcome
5 listopada 2023

  • VII Charytatywna Aukcja Sztuki Refugees Welcome

W Międzynarodowy Dzień Uchodźcy Fundacja Ocalenie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Towarzystwo Przyjaciół MSN po raz siódmy zapraszają na wystawę „Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców” i aukcję charytatywną, która odbędzie się 5 listopada 2023 r. i z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc osobom z doświadczeniem uchodźczym.

W 2022 roku wsparcie od Fundacji Ocalenie otrzymało 22 500 osób, czterokrotnie więcej niż w latach ubiegłych. Towarzyszącą aukcji wystawa cieszy się z kolei niesłabnącą popularnością wśród publiczności. W ubiegłym roku odwiedziło kilkanaście tysięcy gości, w tym liczne osoby z doświadczeniem uchodźczym.
Aukcja charytatywna „Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców” oraz poprzedzająca ją wystawa są solidarnościowymi gestami, za pomocą których środowisko artystyczne wspiera osoby w sytuacji uchodźczej. Kryzys migracyjny, który mógł już wielu z nas spowszednieć, wciąż wymaga naszej uwagi, a osoby uchodźcze potrzebują wsparcia. Wystawa i aukcja „Refugees Welcome” są odpowiedzią na palące wyzwanie stawiane przez rzeczywistość.

Jak mówi Kalina Czwarnóg z Fundacji Ocalenie: „W 2022 roku wsparcie Fundacji Ocalenie otrzymało ponad 22,5 tysiąca osób. To liczba ponad czterokrotnie wyższa niż w poprzednich latach i jest ona związana głównie z potrzebą interwencyjnego wsparcia osób uciekających przed rosyjską inwazją oraz tych doświadczających przemocy na granicy polsko-białoruskiej. Musimy jednak pamiętać, że pomoc interwencyjna to pierwszy krok – tym osobom będzie potrzebne teraz długotrwałe i stałe wsparcie, takie jak pomoc psychologiczna, prawna, czy mieszkaniowa. Już w tym momencie klienci i klientki programu Refugees Welcome Polska to w znacznej części osoby, którym udzielałyśmy pomocy humanitarnej przy granicy z Białorusią. Pomoc długofalowa i działania Centrów Pomocy Cudzoziemcom mogą być realizowane dzięki wpływom z aukcji”.

Dzięki zaangażowaniu i otwartości twórców i twórczyń oraz towarzyszących im galerii i kolekcjonerów związanych z Towarzystwem Przyjaciół MSN w Muzeum nad Wisłą na przełomie września i października otworzy się przekrojowa wystawa, która w nieoczywisty sposób zestawia ze sobą twórczość wielu pokoleń artystek i artystów, różne tematy i strategie twórcze.

Aleksandra Auleytner, Prezeska Zarządu Towarzystwa Przyjaciół MSN wyjaśnia: „Cieszymy się, że środowisko artystyczne zauważa i docenia działania Fundacji Ocalenie oraz tak entuzjastycznie chce je wspierać. Wzięcie udziału w aukcji jest dla naszych członkiń i członków możliwością zarówno przyczynienia się do niesienia realnej pomocy osobom uchodźczym, jak i poznania nowych artystów i artystek czy dowiedzenia się o najnowszych trendach w sztuce nowoczesnej”.

Najstarsze podarowane na aukcję prace pochodzą z początku lat 70., a znaczna część osób zaproszonych do współpracy osób przygotowała nowe obrazy, rysunki czy rzeźby z myślą o tym wydarzeniu. Twórczość historyczna będzie zatem zestawiona z tą najbardziej aktualną. Choć z założenia ten przekrojowy pokaz jest pozbawiony linearnej narracji, to da się w nim zobaczyć zestaw tematów czy postaw twórczych reprezentatywny dla dzisiejszego świata sztuki.

Szymon Maliborski, kurator tegorocznej wystawy Refugees Welcome, podkreśla: „Przygotowanie tej wystawy pozwoliło mi na uważniejsze przyjrzenie się temu, co zdawało się mi dobrze znane. Mogę dzięki temu swobodnie przekraczać własne, utarte sposoby myślenia, by oddać głos pracom – a to coś, co nie zdarza się aż tak często w pracy kuratorskiej, próbującej zazwyczaj cyzelować znaczenia i prowadzić problemową narrację”.

Charytatywnej aukcji Refugees Welcome przyświeca pewność, że pomaganie nie powinno być warunkowane przez kolor skóry, religię ani przynależność etniczną. Ponad siedemdziesiąt osób, które zgodziło się przyjąć zaproszenie do udziału w aukcji, praktykuje społeczną solidarność ponad granicami.

Artystki i artyści:
Bartek Arobal Kociemba, Karolina Balcer, Gosia Bartosik, Zuzanna Bartoszek, Edna Baud, Alicja Biała, Jędrzej Bieńko, Yuriy Biley, Przemek Branas, Bartek Buczek, Kinga Burek, Monika Chlebek, Dawid Czycz, Norbert Delman, Łukasz Dziedzic, Jagoda Dobecka, Monika Drożyńska. Edward Dwurnik, Pola Dwurnik, Monika Falkus, Michał Frydrych, Józef Gałązka, Weronika Gęsicka, Ksenia Gryckiewicz, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga, Ania Grzymała, Hekla Studio (Monika Proniewska, Paulina Ufnal) i Marta Weronika Orlikowska, Teresa Jakubowska, Piotr Janas, Agata Jarosławiec, Ola Jasionowska, Emilia Kina, Karolina Konopka, Jan Kowal, Adam Kozicki, Katarzyna Kozyra, Yulia Krivich, Olga Krykun, Kamil Kukla, Katarzyna Kukuła, Ewa Kuryluk, Agata Kus, Linda Lach, Krzysztof Maniak, Rafał Milach, Małgorzata Mycek, Marta Niedbał, Kinga Nowak, Krzysztof Nowicki, Karol Palczak, Łukasz Patelczyk, Grzegorz Pieniak, Wojtek Pietrasz, Jagoda Przybylak, Igor Przybylski, Patryk Różycki, Anna Rutkowska, Filip Rybkowski, Wilhelm Sasnal, Paweł Śliwiński, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Krzysztof Stepniewski, Łukasz Stokłosa, Łukasz Surowiec, Paweł Susid, Stach Szumski, Wiktora Walendzik, Katarzyna Walentynowicz, Izabela Wilk (Devils Claws), Rafał Wilk, Sebastian Winkler, Paulina Włostowska, Karolina Wojtas, Jakub Woynarowski, Katarzyna Wyszkowska, Rajmund Ziemski, Jakub Julian Ziółkowski.