Preview wystawy Ignacego Bogdanowicza w  K O H A N A
Zapraszamy Członków TPM na oprowadzanie przed oficjalnym otwarciem galerii.

  • Preview wystawy Ignacego Bogdanowicza w  K O H A N A

W piątek, 22 maja wernisażem prac Ignacego Bogdanowicza „Krytycy, Plastycy, Koszalin” odbędzie się otwarcie galerii KOHANA. Członków Towarzystwa zapraszamy w czwartek, 21 maja o godz. 18 na prywatne oprowadzanie po wystawie i kieliszek wina.


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia pod adresem towarzystwo@artmuseum.pl lub maciej.wolosiuk@artmuseum.pl

K O H A N A to nowa galeria sztuki w Warszawie. Galerię prowadzi Fundacja Sztuk Pięknych Kochański Suwalski Knut, która została powołana w 2014 roku. Fundacja zajmuje się archiwizowaniem, opracowywaniem oraz prezentacją dorobku wybranych artystów tworzących
w latach 60′-80′, wywodzących się z tradycji awangardowej i neoawangardowej. Fundacja zajmuje się również wspieraniem i prezentacją twórczości młodych artystów oraz prowadzi program rezydencyjny, edukacyjny i wydawniczy.

Działalność galerii zainauguruje wystawa pt. „Krytycy, Plastycy, Koszalin”. Zaprezentowane zostaną prace Ignacego Bogdanowicza, artysty zmarłego w 1989 roku, który pracował na Pomorzu i był zaangażowany w organizację niemal wszystkich plenerów osieckich. „Osieki” odbywały się w latach 1963-1981 i, jak to ujął Henryk Stażewski, były rodzajem „kongresu poświęconego sztuce”. Brali w nich udział najważniejsi artyści polscy tego okresu czasu: Henryk Stażewski, Henryk Berlewi, Julian Przyboś, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Krzysztof Wodiczko, Włodzimierz Borowski, Jerzy Bereś, Andrzej Dłużniewski, Natalia LL, Józef Robakowski czy Marian Bogusz oraz krytycy sztuki, w tym: Wiesław Borowski, Jerzy Ludwiński, Janusz Bogucki, Urszula Czartoryska, Ryszard Stanisławski, Hanna Ptaszkowska, Stefan Morawski, Bożena Kowalska i wielu innych.

RSVP do 20 maja pod adresem towarzystwo@artmuseum.pl lub maciej.wolosiuk@artmuseum.pl


Serdecznie zapraszamy!