Akademia Filmu Awangardowego V
startuje 17 października 2023

  • Akademia Filmu Awangardowego V

Nowy program Akademii filmu awangardowego dla studentów Uniwersytetu Warszaw-skiego, Warszawskiej Szkoły Filmowej i wszystkich zainteresowanych!

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawski Szkoły Filmowej mogą realizować program Akademii filmu awangardowego jako dodatkowy przedmiot, otrzymując 4 punkty ECTS. Koszt karnetu to 120 zł, ale przyjmowane są także zgłoszenia po bezpłatne karnety – dla osób, dla których zakup karnetów jest trudnością. Zajęcia będą odbywały się we wtorki w kinie Elektronik (gen. Zajączka 7). Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 17 października na godz. 17. Na zajęcia mogą zapisać się także osoby spoza uczelni, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com
Organizatorem Akademii filmu awangardowego jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Fun-dacją Okonakino. Projekt jest współfinansowany przez m. st. Warszawę.

W ramach tegorocznego cyklu zajęć szczególna uwaga zostanie położona na związki awangardy filmowej i filmu amatorskiego. Wyeksponowany zostanie aspekt kolektywnej kreacji w ramach Ruchu Amatorskich Klubów Filmowych w PRL-u. Poruszonym zagadnieniem będą związki sztuki z codziennym życiem – m.in. w części zajęć poświęconych filmom tworzonym przez autorki w Jugosławii, w ramach których premierowo zostaną zaprezentowane filmy Tatjana Ivančić i Vukicy Đilas. Program cyklu obejmuje zagadnienie autobiografizmu filmowego w nurtach awangardy filmowej m.in. w utworach „Ścinki z życia szczęśliwego człowieka” Jonasa Mekasa (2012); „Aleph” Wallace’a Bermana w twórczość Marie Menken.

Zajęcia obejmują omówienie tekstów autorstwa awangardzistów, w tym szczególnie reżyse-rek filmowych, które podejmowały tematy związane z szeroko rozumianą refleksją o formie filmowej oraz kinie, praktyką reżyserską – warsztatem, relacją między kinem a nurtami/postawami kulturowymi: feminizmem, czarnym feminizmem, kolonializmem i postkolonializmem, teorią queer. W programie zajęć zaprezentowany zostanie m.in. filmy „Sieci popołudnia” Mai Deren i Alexandra Hammida (1943); „Rytuał w przetworzonym czasie” (1946) oraz „Medytacja na temat przemocy” (1948) Mai Deren, “Nazwisko Viet imię Nam” Trinh T. Minh-ha (1989) oraz przywołane teksty tych teoretyczek. Wątek postkolonialnej refleksji zostanie przedstawiony także na przykładzie twórczości Black Audio Film Collective, prezentowanej w ramach programu po raz pierwszy. Kwestie krytyki feministycznej też po raz pierwszy w cyklu zostaną przedstawione w obrębie twórczości Ulrike Ottinger i Frau-enfilm. Uczestnicy i uczestniczki zajęć zapoznają się także z twórczością Barbary Hammer.

Wśród prezentowanych w ramach zajęć filmów znalazły się te, w których w szczególny spo-sób wykorzystana została forma wywiadu jako umożliwiająca podmiotową reprezentację bohaterek_ów, oddanie im głosu – m.in.: “Divine Horsemen – the Living Gods of Haïti” Cherel Ito, Teiji Ito, Mai Deren (1985); “DiAna's Hair Ego” Ellen Spiro (1989), “Nazwisko Viet imię Nam” Trinh T. Minh-ha (1989); „Najgłośniej słychać milczenie” Anny Konik (2022). Filmy dokumentalne pozostają często w obiegu festiwalowym, poza głównym nurtem kinowej dystrybucji. Te, które znalazły się w zestawieniu, charakteryzuje nowatorstwo formy, przybliżające je do granicy między dokumentem a kinem eksperymentalnym. Podczas zajęć poruszona zostanie kwestia kreacji w filmie dokumentalnym i perspektywy, z której prowadzona jest narracja.

Zajęcia Akademii filmu awangardowego mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej i zwiększenia wiedzy o formach egalitarnego dostępu do środków wyrazu artystycznego, zachęcając do aktywnego udziału w kulturze.

Zajęcia rozpoczynają się 17 października. Odbywają się we wtorki w kinie Elektronik (gen. Józefa Zajączka 7).

Warunkiem udziału w Akademii filmu awangardowego jest wykupienie karnetu filmowego w cenie 120 zł.

Opłatę za karnet należy wpłacić na konto - po rejestracji w systemie USOS lub otrzymaniu potwierdzenia zapisania na zajęcia z adresu akademiafilmuawangardowego@gmail.com:
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
35 1140 2004 0000 3902 8350 6721
Prosimy o wpisanie w tytule: Akademia filmu awangardowego oraz imienia i nazwiska osoby, która będzie uczęszczała na zajęcia (przykładowo: Akademia filmu awangardowego Jan Kowalski).

40 karnetów w prezencie
Dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na wykupienie karnetu z powodu trudnej sytuacji materialnej, zarezerwowane jest 40 miejsc. Warunkiem otrzymania bezpłatnego karnetu jest wysłanie zgłoszenia wraz z uzasadnieniem na adres: zapisy@artmuseum.pl. Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 8 października. Odpowiedź prześlemy do 10 października.

Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami
Zajęcia Akademia filmu awangardowego są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej.
Uczestnicy mogą skorzystać z formularza dostępnego na stronie projektu, dzięki któremu będzie można zgłaszać dodatkowe, szczególne potrzeby związane z uczestnictwem w wyda-rzeniu. Po zgłoszeniu potrzeby poprzez formularz lub telefonicznie na dwa dni przed po-szczególnymi projekcjami zrealizujemy w ramach projektu m.in. - pomoc pracowników podczas projekcji kinowych obejmującą szeptaną audiodeskrypcję skierowaną do osób z niepełnosprawnością wzroku, po zgłoszeniu potrzeby poprzez formularz lub telefonicznie na dwa tygodnie przed poszczególnymi wykładami zorganizujemy tłumaczenie migowe wykła-dów.
Formularz Dodatkowych potrzeb związanych z uczestniczeniem w Akademii filmu awan-gardowego >> (link: http://forms.gle/1reHq3a2eQE3wyxy5)
Telefon kontaktowy: 504 014 244, e-mail: akademiafilmuawangardowego@gmail.com

Więcej informacji oraz program zajęć
dla studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego oraz wszystkich zainteresowanych:
http://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-awangardowego-v-sem-zimowy-20232024
dla studentów i studentek Warszawskiej Szkoły Filmowej i wszystkich zainteresowanych: http://www.akademiadokumentalna.pl/wsf-akademia-filmu-awangardowego-v-sem-zimowy-20232024

[Fot. z filmu “Glimpse of the Garden”, reż. Marie Menken, 1957. Credit Menken and the NACG/FMC]