Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum!
Zapraszamy Członków Towarzystwa 14 maja do MSN!

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 14 maja (czwartek) o godzinie 18:00. Tegoroczne Zebranie ma wyjątkowy charakter ze względu na fakt, iż będziemy na nim wybierać skład nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Na Zebraniu chcielibyśmy ponadto ostatecznie zamknąć kwestię zmiany Statutu koniecznej w związku z przyznaniem naszemu Towarzystwu statusu organizacji pożytku publicznego oraz zatwierdzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Zarządu za 2014 r., jak również zaprezentować projekty Towarzystwa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do końca 2015 r. Liczymy na dużą frekwencję i żywą dyskusję.

Jak zawsze chcemy, aby nasze zebranie połączone było z ciekawym programem towarzyszącym, dlatego zapraszamy Państwa po zebraniu na oprowadzanie po wystawie Andrzeja Wróblewskiego Recto/Verso 1948-1949, 1956-1957 poprowadzone przez Marka Sobczyka.
Odbędzie się ono bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania Członków.

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz apelujemy do tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w zebraniu o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo powinno zostać doręczone do Muzeum lub przesłane pocztą na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

 Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.

 

Z poważaniem,

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.