Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/muzeumsz/domains/msn.muzeumsz.pro-linuxpl.com/public_html/wsp_application/wsp_parse.php on line 1781
 Zakup pracy \"Muzeum\" (1956) Andrzeja Wróblewskiego - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Zakup pracy \"Muzeum\" (1956) Andrzeja Wróblewskiego
Pierwsza praca w kolekcji zakupiona dzięki wsparciu Towarzystwa

  • Zakup pracy \\\

1 grudnia 2009 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum sfinalizowało zakup pierwszego dzieła sztuki do kolekcji Muzeum - gwasz Andrzeja Wróblewskiego zatytułowany „Muzeum” (1956).

Praca kupiona została ze składek i darowizn członków Towarzystwa, największy wkład wniosło Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, które, tym samym, włączyło się w działalność Towarzystwa na rzecz Muzeum.

Wróblewski przedstawia tytułowe Muzeum jako stół prosektoryjny otoczony zdezorientowaną publicznością, która obserwuje zgromadzone na nim ludzkie szczątki. Przedstawienie to może stanowić doskonałą metaforę kryzysu całościowej wizji świata, a w związku z tym również kryzysu muzealnictwa w tradycyjnym sensie. Można je rozumieć jako punkt wyjścia dla współczesnego muzeum, które mierzy się z rozpadem obrazu świata, a jego zadaniem jest nie tylko gromadzenie przedmiotów, ale łączenie ich w nowe całości i nadawanie im znaczenia poprzez proponowanie jakiejś wizji rzeczywistości. Gwasz Muzeum był jednym z pierwszych zakupów do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i pozostaje dla niej dziełem szczególnym, bo mówiącym wprost o – i od – Muzeum.