Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2014

  • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2014

Szanowni Państwo,

infromujemy, iż Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą przy ulicy Pańskiej 3 w Warszawie przeprowadziło, zgodnie z pozwoleniem Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 80/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku, Zbiórkę publiczną, której celem było zebranie środków na zakup obrazu Lynette Yiadom-Boakye „Observer of Spring”. do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w wyniku której zebrano następującą kwotę:

1.Z wpłat na konto: 20 PLN

2.Ze sprzedaży cegiełek: 1700 PLN (17 cegiełek po 100 PLN)

Łącznie zebrano kwotę 1720 PLN, a koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 1238,20 PLN (w tym koszt druku 500 sztuk cegiełek - 1156,20 PLN oraz opłaty administracyjne 82 PLN).
Nie zebrano żadnych ofiar w naturze. Po odjęciu kosztów przeprowadzenia zbiórki uzyskana kwota wyniosła 481,80 PLN i w całości została przekazana na konto Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszaiwe z siedzibą przy ulicy Pańskiej 3, jako wsparcie na cel zakupu obrazu Lynette Yiadom-Boakye „Observer of Spring”.

Korzystając z finansowego wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Muzueum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zakupiło obraz Lynette Yiadom-Boakye „Observer of Spring” do swojej kolekcji.

Z poważaniem, 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.