Walne Zebranie Członków 2016!
Prosimy o potwierdzanie swojej obecności, bądź przesyłanie pełnomocnictw do głosowania.

  • Walne Zebranie Członków 2016!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 16 czerwca (czwartek) o godzinie 18:00. Podczas tegorocznego Zebrania chcielibyśmy podsumować miniony rok działalności Towarzystwa i przedstawić plany na kolejne miesiące.

W porządku obrad znajdzie się dyskusja i głosowanie nad rocznym sprawozdaniem finansowym i merytorycznym, udzielenie absolutorium Zarządowi oraz omówienie sprawozdania Komisji rewizyjnej. Ponadto chcielibyśmy przedłożyć Państwu do dyskusji i głosowania Regulamin Walnego Zebrania Członków, który mamy nadzieję, iż od kolejnego roku znacząco ułatwi prace wszystkim Organom i Członkom Towarzystwa.

Jak zawsze chcemy, aby nasze zebranie połączone było z ciekawym programem towarzyszącym, dlatego zapraszamy Państwa po zebraniu na prezentację planów Muzeum odnoście tymczasowego pawilonu, który stanie na początku przyszłego roku w dzielnicy Powiśle. Prezentacji dokona Anna Tryc-Bromley - koordynator ds. komunikacji tymczasowej lokalizacji MSN.

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz apelujemy do tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w zebraniu o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo powinno zostać doręczone do Muzeum lub przesłane pocztą na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: towarzystwo@artmuseum.pl