Przekaż 1% na Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

  • Przekaż 1% na Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Przekaż 1% na Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

✨ Towarzystwo pomaga budować kolekcję poprzez coroczne zakupy dzieł lub uzupełnianie wkładu własnego Muzeum do funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2023 roku Muzeum zacznie działalność w nowej, docelowej, siedzibie, a najbliższy rok będzie wypełniony przygotowaniami do tego wydarzenia, w których Towarzystwo będzie aktywnie uczestniczyć. Liczymy na Wasze wsparcie, abyśmy mogli wspólnie rozwijać kolekcję Muzeum w nowej siedzibie i prowadzić działania popularyztorskie wokół niej.

✔ Podczas rozliczania PIT-u wystarczy:
- zaznaczyć pole 'wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)';
- wpisać numer KRS beneficjenta: 0000324646;
- wpisać kwotę nieprzekraczającą 1% podatku.