Prace zakupione dzięki wsparciu Towarzystwa
Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

  • Prace zakupione dzięki wsparciu Towarzystwa

Na wystawie „W sercu kraju”, pierwszej tak obszernej prezentacji dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawiem znalazły się trzy prace, których zakup możliwy był dzięki wsparciu członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.

Dzięki wsparciu Członków Towarzystwa, a także dzięki organizowanym przez Towarzystwo zbiórkom publicznym, udało się dotychczas zakupić do kolekcji cenny gwasz Andrzeja Wróblewskiego z 1956 roku, zatytułowany Muzeum, wesprzeć znaczącymi kwotami zakup słynnej pracy Lego. Obóz koncentracyjny Zbigniewa Libery z 1996 roku oraz monumentalnego gobelinu List (2011) brytyjskiej artystki polskiego pochodzenia Goshki Macugi.