Posumowanie Walnego Zebrania Członków 2016!
Dziękujemy za przybycie i żywą dyskusję.

  • Posumowanie Walnego Zebrania Członków 2016!
  • Posumowanie Walnego Zebrania Członków 2016!
  • Posumowanie Walnego Zebrania Członków 2016!

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którym udało się przybyć na Walne Zebranie Członków za obecność i zaangażowanie w dyskusję nad działalnością i rozwojem Towarzystwa, a tym z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w Zebraniu dziękujemy za przekazane pełnomocnictwa!

Podczas tegorocznego Zebrania omówiliśmy sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu w okresie od 2.05.2015 r. do 15.06.2016 r., jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu. Obecne osoby zdecydowaną większością udzieliły również absolutorium Zarządowi, co napawa nas wielką radością, iż organizowane przez nas wydarzenia i przedsięwzięcia spotykają się z Państwa zainteresowaniem, a cele statutowe Towarzystwa realizowane są zgodnie z Państwa założeniami.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu znajdą Państwo poniżej, jeżeli chcieli by Państwo zapoznać się z innymi dokumentami, zapraszamy do kontaktu mailowego.

W trakcie tegorocznego Walnego Zebrania Członków rozpoczęliśmy dyskusję nad Regulaminem Walnego Zebrania Członków, który miałby obowiązywać od kolejnego Zebrania. Treść Regulaminu będzie jeszcze omawiana z Państwem w najbliższych miesiącach. Dokument również mogą Państwo pobrać poniżej.

Podczas Zebrania przeprowadziliśmy również dyskusję nad pracami do Kolekcji Muzeum, których zakup zostanie współfinansowany ze środków własnych Towarzystwa. Państwa wybór padł na pracę filmową Józefa Robakowskiego „Z mojego okna” (1978-1999).

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za obecność i żywą dyskusję podczas tegorocznego Walnego Zebrania Członków. Cieszy nas, iż nasze działania sprostały w minionym okresie Państwa oczekiwaniom i obiecujemy przyłożyć jeszcze więcej sił, by sprostać Państwa słusznie rosnącym oczekiwaniom!

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu Przyjaciół MSN!
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie!

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2015 r.

Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Członków