Porozumienie o współpracy pomiędzy TPMSN i TZSP!
Rozpoczynamy współpracę z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych!

  • Porozumienie o współpracy pomiędzy TPMSN i TZSP!

Jesienią 2015 roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych podpisało porozumienie o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Najważniejszymi punktami porozumienia pomiędzy tymi dwoma stowarzyszeniami jest wspólne działanie na rzecz popularyzacji i promocji sztuki współczesnej w Polsce, podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji oraz upowszechnianie kultury w dziedzinie sztuki współczesnej. Praktyczną stroną owego porozumienia jest współpraca przy realizacji programów członkowskich obydwu stron, wymiana zaproszeń na wydarzenia organizowane przez strony czy bezpłatny wstęp do instytucji dla członków towarzystw.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i będzie służyć popularyzacji sztuki współczesnej oraz jednoczeniu środowiska polskich kolekcjonerów i miłośników sztuki. 

Uwaga: bezpłatny wstęp do Narodowej Galerii Sztuki Zachęta dla Członków TPMSN jest możliwy jedynie po okazaniu ważnej karty Członkowskiej.