Podsumowanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy Państwu bardzo podziękować za liczne przybycie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które odbyło się 14 maja 2015 r. Fakt tak dużej frekwencji i aktywnego uczestnictwa w dyskusji napawa nas radością i utwierdza w przekonaniu, iż naszym Członkom bliskie są losy Towarzystwa, a swoją obecność w nim traktują jako chęć kształtowania jego działalności i możliwość realizacji własnych zainteresowań.

Informujemy, iż tegoroczne Walne Zebranie zanotowało wyjątkowo wysoką frekwencję - obecnych (bezpośrednio lub pośrednio) było aż 104 ze 138 uprawnionych do głosowania Członków. Co za tym idzie, udało nam się przegłosować zmiany w Statucie Towarzystwa, które wymagane były m.in. do ubiegania się o status Organizacji Pożytku Publicznego.

W trakcie Zebrania przeprowadzono również wybory na kolejną, dwuletnią kadencję do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. W wyniku głosowania wybrano i powołano następujących członków Zarządu:

• Krzysztofa Nowakowskiego na funkcję prezesa Zarządu Towarzystwa;
• Ewę Szok na funkcję skarbnika Zarządu Towarzystwa;
• Piotra Ziółkowskiego na funkcję sekretarza Zarządu Towarzystwa;
• Katię Szczekę;
• Pawła Pietkiewicza.

Na kolejną kadencję do Komisji Rewizyjnej wybrano:

• Małgorzatę Grudzińską;
• Łukasza Gorczycę,
• Tomasza Chmala;
• Łukasza Konwickiego.

Mamy nadzieję, iż działalność nowych władz Towarzystwa spotka się Państwa oczekiwaniami. Równocześnie zachęcamy do aktywnego współuczestnictwa w kreowaniu programu i ustalania kierunków rozwoju Towarzystwa. W najbliższym czasie chcielibyśmy zorganizować debatę na temat Państwa wizji funkcjonowania Towarzystwa, co pozwoli nam ustalić program działania na najbliższy rok.

Pierwszą propozycją programową, jaką chcielibyśmy Państwu zaproponować, jest wycieczka do domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Drewniany dom, położony na Mazowszu, w malowniczym starorzeczu Bugu, jest przestrzennym manifestem Formy Otwartej – idei, którą Oskar Hansen uczynił osią swojej twórczości architektonicznej. Dom, budowany od 1968 roku, w pełni wyrażał tę ideę, będąc jedną z niewielu prac Hansenów zrealizowanych zgodnie z ich życzeniem, bez ograniczeń narzucanych przez socjalistyczny przemysł budowlany. 20.06.2015 planujemy zorganizować prowadzone przez kuratorkę domu - Aleksandrę Kędziorek zwiedzanie dla Członków Towarzystwa oraz osób towarzyszących. Będzie ono połączone z piknikiem w przydomowym ogrodzie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Państwa do kontaktu mailowego.

Z poważaniem,
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.