PODSUMOWANIE 2020 ROKU W TOWARZYSTWIE

 • PODSUMOWANIE 2020 ROKU W TOWARZYSTWIE
 • PODSUMOWANIE 2020 ROKU W TOWARZYSTWIE
 • PODSUMOWANIE 2020 ROKU W TOWARZYSTWIE
 • PODSUMOWANIE 2020 ROKU W TOWARZYSTWIE
 • PODSUMOWANIE 2020 ROKU W TOWARZYSTWIE

Przedstawiamy podsumowanie minionego roku, w którym:

Pandemia zaburzyła nasze cykle spotkań w Muzeum, galeriach i pracowniach, ale staraliśmy się utrzymywać kontakty z Przyjaciółmi, artystami oraz kuratorami poprzez programy online:

 • Przyjaciele Pytają – opublikowaliśmy 45 wywiadów z artystami, kuratorami i przyjaciółmi Muzeum w relacjach instagramowych;
 • Przyjaciele Zwiedzają – opublikowaliśmy 4 reportaże z wystaw w galeriach w relacjach instagramowych (inauguracja pod koniec 2020);
 • Adres Prywatny – opublikowaliśmy 22 relacje instagramowe z pracowni artystek i artystów;
 • Domowe Rekonstrukcje – wraz z zespołem Użyj Muzeum przeprowadziliśmy otwarty konkurs z nagrodami na rekonstrukcje plastyczne prac z kolekcji Muzeum;
 • Odbyliśmy Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa online.

Razem z Muzeum współorganizowaliśmy Aukcję charytatywną Refugees Welcome – zapraszając wielu niezależnych kuratorów i artystów do wypowiedzi, które opublikowaliśmy w 52 relacjach instagramowych. Opowiadaliśmy o dziełach przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywnie zapraszaliśmy Przyjaciół Muzeum do uczestnictwa w licytacji. Współrealizowaliśmy transmisję licytacji online z udziałem Maxa Cegielskiego prowadzącego aukcję i Magdaleny Lipskiej, kuratorki tegorocznej aukcji.

Podczas odwilży w restrykcjach udało nam się również:

 • Zainicjować liczący 30 osób Klub Seniorek i Seniorów Nowoczesnych, który zrealizował, między innymi, spacer architektoniczno-sentymentalny i wizytę na placu budowy Muzeum, a następnie warsztaty obsługi mediów społecznościowych. Poprzez grupę na Facebooku i pocztę email rozpoczął również udostępnianie serii wykładów o sztuce współczesnej prowadzonych przez Marcela Andino-Veleza oraz warsztatów plastycznych prowadzonych przez Dorotę Podlaską.
 • Zorganizować dla 27 Przyjaciół autokarową wycieczkę objazdową po galeriach w czasie Warsaw Gallery Weekend połączoną ze zwiedzaniem Paku Rzeźby na Bródnie.

Dzięki prowadzonej na Instagramie akcji Polish Art Now w czasie wiosennego lockdownu udało nam się sprzedać edycje kolekcjonerskie Towarzystwa za ponad 13 tys. zł zapewniając środki dla ich autorek i autorów.

Pod koniec roku wyprodukowaliśmy, przygotowaną z okazji wystawy „Sztuka przeciwko wojnie i faszyzmowi”, edycję jedwabnej chusty Wilhelma Sasnala „Pokój”, 2019, która okazała się wielkim sukcesem – sprzedaliśmy wszystkie 100 sztuk w przeciągu czterech dni. Kolejne 100 sztuk trafiło właśnie do sprzedaży.

Ze środków pochodzących z osobistej darowizny celowej mogliśmy wspomóc finansowo kwotą 20 tys. zł zakup do kolekcji Muzeum pracy Gizeli Mickiewicz „Upadanie na stojąco” w ramach Funduszu Szybkiego Reagowania.

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, pozwoliły na rozpoczęcie, wspólnie z Filmoteką Muzeum, realizacji projektu Polskie Archiwum Filmów Domowych, w obrębie którego:

 • Od czerwca do grudnia 2020 roku zebrano, zdygitalizowano i upubliczniono 130 materiałów filmowych z prywatnych archiwów na stronie www.filmydomowe.artmuseum.pl.
 • Jako pierwsze w Polsce, Muzeum, przy współpracy Towarzystwa, zajęło się konserwacją wąskich taśm i w efekcie udało się ocalić cenne zbiory od bezpowrotnego zniszczenia.
 • Zrealizowaliśmy spotkanie online dla Przyjaciół Muzeum i zaproszonych gości z udziałem inicjatora projektu Macieja Drygasa i kuratorki Muzeum Katarzyny Karwańskiej.

 

Wszystkie powyższe działania Towarzystwa i osób pracujących na jego rzecz są możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu finansowemu Przyjaciół, Patronów i Mecenasów.