24.08-02.10.2015
Otwarty konkurs na projekt standu informacyjnego i urny na formularze rekrutacyjne do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Zapraszamy wszystkich kreatywnych designerów, artystów, grafików i architektów!

  • 24.08-02.10.2015 <br> Otwarty konkurs na projekt standu informacyjnego i urny na formularze rekrutacyjne do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza konkurs na:

  • projekt standu informacyjnego,
  • urny na formularze rekrutacyjne do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum jest organizacją pozarządową, która zajmuje się propagowaniem i edukacją w dziedzinie sztuki nowoczesnej, wspiera Muzeum w działaniach statutowych i koordynuje powstawanie środowiska miłośników sztuki współczesnej w Polsce.

Cel:

Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych projektów najlepszego pomysłu na stand informacyjny oraz urnę na zgłoszenia do Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt zostanie wykonany i ustawiony w przestrzeni wystawienniczej na okres minimum pół roku i poprawi wizualną obecność Towarzystwa w przestrzeni Muzeum. Ponadto celem konkursu jest aktywizacja młodych grafików, designerów i studentów takich kierunków jak wzornictwo przemysłowe, design, grafika, architektura. Konkurs zainicjuje rozbudzanie kreatywności i zainteresowanie młodych twórców/artystów stowarzyszeniami wspierającymi kulturę i sztukę.

Do kogo kierowany jest konkurs:

Do uczestnictwa w konkursie zachęcamy studentów takich kierunków jak wzornictwo przemysłowe, design, grafika, architektura oraz młodych grafików, designerów, architektów. Zapraszamy również wszystkie kreatywne, pełne pasji osoby, których nowatorstwo i nieszablonowe spojrzenie zaowocuje oryginalnymi projektami.


Warunki uczestnictwa w konkursie:

Warunkami uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 18 roku życia oraz dostarczenie w wyznaczonym terminie projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Specyfikacja projektu:

Przedstawiony projekt powinien przede wszystkim:

  • uwzględniać specyfikę miejsca, w którym będą znajdować się stand i urna,
  • być stabilny, estetyczny oraz w wyraźny sposób eksponować informacje dotyczące Towarzystwa Przyjaciół Muzeum,
  • nie ograniczać możliwości zwiedzania wystaw i konserwowania prac znajdujących się Muzeum
  • w projekcie powinien być przewidziany dostęp do urny na zgłoszenia. 

Maksymalne wymiary projektu nie mogą przekraczać:

  • wysokość: do 2 metrów wraz z elementami technicznymi (dla standu) lub do 0,75 metra (dla urny),
  • szerokość: do 1 metra (dla standu i urny),
  • głębokość do 75 centymetrów jednak o obwodzie nie przekraczającym 2,5 metra (dla standu i urny).

Stand informacyjny powinien być dobrze zauważalny i mieścić co najmniej 0,5 m2 powierzchni informacyjnej. Urna na zgłoszenia powinna mieścić karty zgłoszeniowe o wymiarze minimum A5 (148x210mm) oraz zawierać podajnik na ulotki o wymiarze A5 (148x210 mm) bądź mniejszym.
Preferowane będą projekty łączące w sobie obie funkcje (stand informacyjny i urna).
Materiał, z którego zostanie wykonany projekt powinien być lekki, estetyczny, łatwy w konserwacji i nie wymagający dodatkowych nakładów przy eksploatacji.
Każde nowatorskie podejście do projektu jest mile widziane.


Termin konkursu:

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 24 sierpnia 2015 roku do 2 października 2015 roku.
Projekty konkursowe można składać:
1. osobiście w siedzibie Muzeum przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 (w ostatnim dniu konkursu zgłoszenia przyjmowane są do godziny 14:00);
2. pocztą, przesłane na adres Towarzystwa Przyjaciół Muzeum podany poniżej, przy czym o dacie przesyłania prac decyduje data na stemplu pocztowym;
3. w wersji elektronicznej przesłanej drogą mailową na adres: towarzystwo@artmuseum.pl

Zgłoszenie:

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
-wypełnioną Kartę uczestnictwa
-opis projektu (w formacie PDF)
-projekt techniczny (w formacie EPS oraz PDF)
-wizualizację projektu (w formacie PDF)

Wyniki:

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę do 11 października 2015 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej wspieraj.artmuseum.pl oraz na fanpage'u Towarzystwa www.facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolMuzeum. Komisja konkursowa skontaktuje się osobiście ze zwycięzcą drogą mailową lub telefoniczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w projekcie w porozumieniu ze zwycięzcą w celu umożliwienia realizacji projektu.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany i zaprezentowany w przestrzeni Muzeum do 27 października 2015 roku.

Nagroda:

Nagrodą przewidzianą przez Organizatora dla zwycięzcy konkursu jest umieszczenie informacji o nazwisku zwycięzcy przy wykonanym standzie i urnie oraz opublikowanie nazwiska zwycięzcy na stornie internetowej i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dodatkowo zwycięzca otrzyma jeden egzemplarz kolekcjonerskiej edycji pracy Zbigniewa Libery „Wyjście ludzi z miast” wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN.

Przeniesienie własności i praw autorskich do projektu nastąpi z chwilą otrzymania nagrody przez Uczestnika, którego praca została wybrana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum jako zwycięska.

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3
00-124 Warszawa
towarzystwo@artmuseum.pl

 

Pobierz Regulamin Konkursu
Pobierz Kartę uczestnictwa