Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych

 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych
 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych
 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych
 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych

Poniżej przedstawiamy Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych:

W grudniu 2020 i styczniu 2021 KlubSiSN:

 • uczęszczał na wykłady o sztuce Marcela Andino Veleza i warsztaty plastyczne prowadzone przez Dorotę Podlaską;
 • aktywnie uczestniczył w działaniach Klubu na grupie Facebookowej: członkinie i członkowie pokazują swoją twórczość malarską i fotograficzną oraz zapisy prowadzonych przez siebie wykładów;
 • często wymieniał się kulturalnymi rekomendacjami - na grupie Facebookowej Seniorki i Seniorzy zamieszczją wyszukane w Internecie filmy fabularne i dokumentalne o artystach, kierunkach w sztuce, wystawach;
 • odbył trzy społecznie zdystansowane spacery sentymentalne: po centrum Warszawy, Żoliborzu i Parku Łazienkowskim.

 

W listopadzie 2020 KlubSiSN:

 • przeniósł się do internetu - w prywatnej grupie Klubu na Facebooku zamieszczane są wykłady o sztuce Marcela Andino Veleza i warsztaty plastyczne prowadzone przez Dorotę Podlaską;
 • uczestniczył w seminarium Filozofia i sztuka, prowadzonym przez Adriana Krupę na spotkaniu na ZOOMie;
 • zainicjował poniedziałkowe spotkania przy kawie na Google Meet;
 • dielił się filmami na temat sztuki, artystów, itp.;
 • śledził projekt Adres prywatny - Cezary Wierzbicki dzieli się z nami swoimi zdjęciami z odwiedzanych przez siebie pracowni młodych artystów
 • otrzymał Logo.

 

W październiku 2020 KlubSiSN:

 • na facebooku Towarzystwa stworzył prywatną grupę Klub Seniorów Nowoczesnych, gdzie animatorzy Jolanta i Adrian oraz członkinie i członkowie grupy zamieszczają posty, zdjęcia i filmy ze wspólnych aktywności, informacje o ciekawych wydarzeniach;
 • odwiedził plac budowy nowej siedziby MSN. O tym jak gmach powstaje szczegółowo opowiadał grupie dyrektor do spraw inwestycji Mikołaj Mundzik;
 • rozpoczął szkolenie informatyczne dla potrzebujących doszlifowania swoich umiejętności komputerowych. Szkolenia prowadził Adrian, który informatyki uczył się już w gimnazjum;
 • spotkał się na wystawie WWB 12 „Coś wspólnego” w Muzeum nad Wisłą. W ramach stałego, czwartkowego cyklu oprowadzań "Tylko dla dorosłych''' o wystawie opowiadała jej kuratorka Natalia Sielewicz;
 • zmienił nazwę Klubu na Klub Seniorek i Seniorów Nowoczesnych ponieważ Klubowiczki stanowią przeważającą większość członków Klubu.

Dofinansowano ze środków programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.