Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych 2020-21

 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych 2020-21
 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych 2020-21
 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych 2020-21
 • Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych 2020-21

Poniżej przedstawiamy Kalendarium Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych:

W czerwcu 2021 KlubSiSN:

 • spotykał się online na „środowych pogawędkach internetowych”;
 • brał udział w prowadzonym przez Adriana Krupę seminarium filozoficznym „Post-humanizm a Sztuka”;
 • członkinie Klubu wybrały się na spacer do Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Pratulińskiej na Targówku. Gospodynie spotkania: właścicielka jednej z działek i aktywistka działkowa, Agnieszka Dragon oraz członkini Stowarzyszenia Zasiej Julia Krzywicka zaoferowały Klubowi dostęp do społecznej działki Stowarzyszenia Zasiej;
 • odwiedził Dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. O domu, jego pięknych okolicach, Formie Otwartej i życiu rodziny Hansenów opowiadali kurator Szumina Tomasz Fudala oraz Hanna Szmalenberg, architektka, współpracownica Oskara Hansena i wieloletnia przyjaciółka rodziny;
 • zwiedzał wystawę finałową 19. i 20. Edycji Artystyczna Podróż Hestii w Muzeum nad Wisłą;
 • w prowadzonym przez członkinię Klubu, Aldonę Dolisznę, cyklu online „Artystki i Artyści Bliscy i Znajomi”, kilka członkiń Klubu poznało tworzącą przez wiele lat w Nowym Jorku malarkę i graficzkę, Danutę Jarecką;
 • spotkał się z edukatorami Teatru Powszechnego, aby zaplanować wizyty Klubu w Teatrze;
 • spotkał się w Parku Ujazdowskim z Latającą Animatorką Kultury, Alicją Szulc z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” na ostatnim warsztacie z cyklu „Jak zrobić dobre zdjęcie lub video smartfonem”
 • na grupie FB Klubowicze jak zawsze bardzo aktywnie wymieniali się postami i komentarzami oraz zamieszczali relacje fotograficzne i filmowe z oglądanych przez siebie wystaw;
 • 30 czerwca członkinie i członkowie Klubu spotkali się na zorganizowanym pod Muzeum nad Wisłą Pikniku podsumowującym 10 miesięcy działania w ramach XIV edycji konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”. Do tańca przygrywał zespół bębnowy Viva el Cajon w którym gra członek Klubu, Zdzisław Rudzki;
 • Wspaniałym zakończeniem projektu jest wiadomość, którą animatorzy projektu Jolanta Woch i Adrian Krupa otrzymali od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: „Pośród wielu projektów realizowanych w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” wybraliśmy dziesięć, które naszym zdaniem mogą stać się rozwiązaniami modelowymi, czyli posłużyć innym organizacjom czy osobom jako „przepis na działanie”. Wasz pomysł znalazł się wśród tej dziesiątki!”;
 • Przerwa wakacyjna w działaniach będzie trwała do połowy września.

W kwietniu i maju 2021 KlubSiSN:

 • zwiedzał Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz spacerował po Parku im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu;
 • oglądał wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Muzeum nad Wisłą, w Zachęcie, w Związku Artystów Plastyków na ul. Mazowieckiej i w Fundacji Stefana Gierowskiego;
 • brał udział w prowadzonym przez członkinię Klubu Hannę Szmalenberg; oprowadzaniu po wystawie „Streng/Włodarski. Modernizm żydowsko-polski”;
 • uczestniczył w wykładach o sztuce prowadzonych na platformie ZOOM przez Marcela Andino Veleza oraz seminarium filozoficznym „Fenomenologia Sztuki oraz Obiektu Artystycznego” autorstwa Adrian Krupy;
 • współtworzył zajęcia plastyczne prowadzone przez Dorotę Podlaską na Bulwarach Wiślanych, w Parku Skaryszewskim i w Ogrodzie Saskim;
 • brał aktywny udział w spotkaniach z cyklu „Artystki i Artyści Bliscy i Znajomi”, organizowanych i prowadzonych przez członkinię Klubu, Aldonę Doliszną;
 • seniorki z Klubu rozmawiały w audycji „Muzeum na fali” o zaletach przynależności do Klubu Seniorek i Seniorów Nowoczesnych oraz szerzej o niepokojącej nieobecności ludzi starszych w instytucjach kultury zajmujących się sztuka współczesną;
 • chętni Klubowicze kontynuowali naukę w warsztatach on-line: „Jak zrobić dobre zdjęcie lub video smartfonem”, prowadzonych przez Latającą Animatorkę Kultury, Alicję Szulc z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”;
 • na grupie Facebookowej Klubowicze jak zawsze bardzo aktywnie wymieniali się postami i komentarzami oraz zamieszczali relacje fotograficzne i filmowe z oglądanych przez siebie wystaw.

W lutym i marcu 2021 KlubSiSN:

 • uczestniczył (na ZOOM’ie) w wykładach o sztuce Marcela Andino Veleza oraz warsztatach plastycznych prowadzonych przez Dorotę Podlaską i dyskutował z Adrianem Krupą na temat: „Filozofia Hermeneutyczna a sztuka”;
 • w lutym rozpoczął bardzo ciekawy cykl regularnych spotkań „Artystki i Artyści Bliscy i Znajomi” - co dwa tygodnie autorka projektu, Aldona Doliszna, rozmawia z twórczyniami i twórcami z Klubu oraz z zaproszonymi gośćmi z zewnątrz;
 • w marcu uczestniczył w pierwszym spotkaniu z Martą Skowrońską-Markiewicz, która w cyklu zatytułowanym „ BLIŻEJ PUBLICZNOŚCI_ fakty, anegdoty, plany, wyzwania” przybliża seniorkom i seniorom perspektywę działania Klubu w budującym się na Pl. Defilad nowym budynku MSN;
 • również w marcu KlubSiSN rozpoczął długofalową współpracę z Teatrem Powszechnym, a chętni Klubowicze wzięli udział w warsztatach on-line: „Jak zrobić dobre zdjęcie lub video smartfonem”, prowadzonych przez Latającą Animatorkę Kultury, Alicję Szulc z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”;
 • pomimo ograniczeń pandemicznych udał się na wspólne wyjścia na wystawy w Muzeum Narodowym, Zachęcie i CSW Zamku Ujazdowskim oraz pospacerował po „Woli 2.0” z renomowaną przewodniczką PTTK, Hanką Warszawianką;
 • na grupie FB Klubu codziennie wymienia się materiałami o sztuce i relacjami klubowiczów z indywidualnego zwiedzania wystaw.

 

W grudniu 2020 i styczniu 2021 KlubSiSN:

 • uczęszczał na wykłady o sztuce Marcela Andino Veleza i warsztaty plastyczne prowadzone przez Dorotę Podlaską;
 • aktywnie uczestniczył w działaniach Klubu na grupie Facebookowej: członkinie i członkowie pokazują swoją twórczość malarską i fotograficzną oraz zapisy prowadzonych przez siebie wykładów;
 • często wymieniał się kulturalnymi rekomendacjami - na grupie Facebookowej Seniorki i Seniorzy zamieszczją wyszukane w Internecie filmy fabularne i dokumentalne o artystach, kierunkach w sztuce, wystawach;
 • odbył trzy społecznie zdystansowane spacery sentymentalne: po centrum Warszawy, Żoliborzu i Parku Łazienkowskim.

 

W listopadzie 2020 KlubSiSN:

 • przeniósł się do internetu - w prywatnej grupie Klubu na Facebooku zamieszczane są wykłady o sztuce Marcela Andino Veleza i warsztaty plastyczne prowadzone przez Dorotę Podlaską;
 • uczestniczył w seminarium Filozofia i sztuka, prowadzonym przez Adriana Krupę na spotkaniu na ZOOMie;
 • zainicjował poniedziałkowe spotkania przy kawie na Google Meet;
 • dielił się filmami na temat sztuki, artystów, itp.;
 • śledził projekt Adres prywatny - Cezary Wierzbicki dzieli się z nami swoimi zdjęciami z odwiedzanych przez siebie pracowni młodych artystów
 • otrzymał Logo.

 

W październiku 2020 KlubSiSN:

 • na facebooku Towarzystwa stworzył prywatną grupę Klub Seniorów Nowoczesnych, gdzie animatorzy Jolanta i Adrian oraz członkinie i członkowie grupy zamieszczają posty, zdjęcia i filmy ze wspólnych aktywności, informacje o ciekawych wydarzeniach;
 • odwiedził plac budowy nowej siedziby MSN. O tym jak gmach powstaje szczegółowo opowiadał grupie dyrektor do spraw inwestycji Mikołaj Mundzik;
 • rozpoczął szkolenie informatyczne dla potrzebujących doszlifowania swoich umiejętności komputerowych. Szkolenia prowadził Adrian, który informatyki uczył się już w gimnazjum;
 • spotkał się na wystawie WWB 12 „Coś wspólnego” w Muzeum nad Wisłą. W ramach stałego, czwartkowego cyklu oprowadzań "Tylko dla dorosłych''' o wystawie opowiadała jej kuratorka Natalia Sielewicz;
 • zmienił nazwę Klubu na Klub Seniorek i Seniorów Nowoczesnych ponieważ Klubowiczki stanowią przeważającą większość członków Klubu.

Dofinansowano ze środków programu „UTW-Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.