Informacja o komisjach wspierających pracę Zarządu Towarzystwa.
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi komisjami i uczestnictwa w ich działaniach.

  • Informacja o komisjach wspierających pracę Zarządu Towarzystwa.

Informujemy, iz podczas pierwszego otwartego zebrnaia Zarządu TPM przyjęto decyzję o utworzeniu 4 nowych komisji, które maja wspomagać pracę Zarządu. Zachęcamy wszystkich aktywnych Członków Towarzystwa do włączenia się w działania wybranej komisji.

Poniżej prezentujemy nowopowstałe komisje:

· Komisja fundraisingowa - jej zadaniem będzie poszukiwanie sponsorów indywidualnych i korporacyjnych, mogących przekazać środki na działalność statutową Towarzystwa.
Pełnomocnik ze strony Zarządu: Krzysztof Nowakowski, ze strony Muzeum: Marcel Andino Velez.

· Komisja programowa - jej zadaniem będzie analiza zainteresowań Członków Towarzystwa i dobieranie odpowiedniego formatu i profilu wydarzeń dedykowanych.
Pełnomocnik ze strony Zarządu: Katia Szczeka, ze strony Muzeum: Joanna Mytkowska.

· Komisja edukacyjna - jej zadaniem będzie opracowywanie programu edukacyjnego zarówno dla dorosłych Członków jak i ich dzieci.
Pełnomocnik ze strony Zarządu: Ewa Szok, ze strony Muzeum: Marta Skowrońska.

· Komisja promocyjna - jej zadaniem będzie stworzenie strategii komunikacyjnej dla Towarzystwa, promocja wydarzeń oraz pozyskiwanie nowych Członków.
Pełnomocnik ze strony Zarządu: Piotr Ziółkowski, ze strony Muzeum: Marcel Andino Velez.

Chęć uczestniczenia w pracach w dowolnej komisji prosimy kierować do naszego koordynatora Macieja Wołosiuka - maciej.wolosiuk@artmuseum.pl