Edycje

  • Zbigniew Libera, Wyjście ludzi z miast – fragment, 2011

Zbigniew Libera „Wyjście ludzi z miast – fragment”.

Na podstawie panoramy prezentowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej na wystawie „Early Years” w Instytucie Sztuki Współczesnej Kunst-Werke w Berlinie w 2010 roku.

Praca przedstawia autorską wizję przyszłości, nawiązującą do motywów fantastycznych stale obecnych zarówno w kulturze wysokiej, jak i popularnej. Sesję z fikcyjnego filmu katastroficznego, w której modelami byli przedstawiciele warszawskiego świata sztuki, Zbigniew Libera zrealizował na nieczynnym fragmencie autostrady koło Płocka jesienią 2009 roku. Zbigniew Libera koncentruje się tu na analizie wpływu fotografii na świadomość zbiorową, tak jak to robił w swych innych głośnych pracach, zdjęciach z cyklu "Pozytywy".

Libera snuje futurystyczną wizję, opierając się na literackim motywie martwych metropolii. Ludzie opuszczają dziczejące miasta, pozbawione prądu, bieżącej wody i paliw, wyruszając w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. W tej apokaliptycznej scenerii odnaleźć można pozostałości po siermiężnym krajobrazie wizualnym współczesnych polskich przedmieść czasu transformacji - billboardów, przydrożnych straganów, amatorskich bannerów reklamowych.

Edycja 100 + 10 AP, sygnowana przez artystę z certyfikatem autentyczności. 80x46 cm
 
CENA: 2000 PLN

Zamówienia: towarzystwo@artmuseum.pl