Kolekcja

Paulina Ołowska (ur. 1975)

Paulina Ołowska zajmuje się malarstwem, fotografią, performansem. Polem jej artystycznych eksploracji są utopie modernizmu, łączy badania nad twórczością artystów XX wieku z własnymi działaniami twórczymi, nadając aktualność ideom, które niesłusznie uznajemy za przegrane lub niemodne. Charakterystycznym wątkiem jest u Ołowskiej zainteresowanie kobiecymi postawami w sztuce i poszukiwanie „protoplastek”, stąd jej zainteresowanie m.in. Aliną Szapocznikow i Zofią Stryjeńską.

Prace artysty